Field Spaniel i Väster. Träningskurs 22 april 2017, se fliken Kalender. Inbjudan årsmöte, se nedan

Inbjudan årsmöte 2017

Årsmöte söndagen den 19 mars 2017 kl.12.00
på Sjöhaga Pensionat i trakten av Habo www.sjohagapensionat.se
Klubben bjuder på förtäring i samband med årsmötet!

Önskar du äta vill vi ha din anmälan för detta senast den 10 mars på nedanstående
e-postadress. Kontakta FSK för vidare information
styrelsen@fieldklubben.se

Träningskurs för spaniels

22 april 2017 i Onsala, se mer info i fliken Kalender

 

Bilder från föregående träffar finns i fliken Bilder

Västra är lokalområde inom Field spanielklubben. Vi ordnar lokala träffar för alla fieldägare och fieldintresserade inom vårt lokalområde. Alla våra aktiviteter och träffar sker i Field Spaniel klubbens regi. Tanken är att vi har två-tre träffar under året, därför önskar vi förslag på platser och datum för dessa. Västra är ett stort område och vi vill gärna träffa så många som möjligt.