Om Oss

Västra är lokalområde inom Field spanielklubben. Vi ordnar lokala träffar för alla fieldägare och fieldintresserade inom vårt lokalområde.
Alla våra aktiviteter och träffar sker i Field Spaniel klubbens regi.

Tanken är att vi har två-tre träffar under året, därför önskar vi förslag på platser och datum för dessa. Västra är ett stort område och vi vill gärna träffa så många som möjligt.